Onze Kandidaten

Onze Kandidaten

Op 14 oktober trekt u weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.  27 Mannen en vrouwen zullen zich met hart en ziel inzetten om U, inwoner van Sint-Katelijne-Waver en zijn vier kernen, van dienst te zijn.  Wars van alle partijpolitiek zullen wij samen met U ons best doen om van onze kernen een gemeente te maken waar inspraak, toekomst voor iedereen en steun voor onze inwoners centraal staat.

1ste Plaats – Martine DE GRAEF – Lijsttrekker

Kern: Elzestraat
Thema: Ruimtelijke Ordening

 

Ik ben kandidaat, en samen met mij 26 andere geëngageerde mensen.  Je bent voor of je bent tegen, de keuze is aan U!!!

2de Plaats – Ward LIEKENS

Kern: Centrum
Thema: Mobiliteit & Senioren

Als docent wegverkeer en vakbekwaamheid voor vrachtwagen bestuurders, en een carrière als rijkswachter wil ik de mobiliteit in onze gemeente verbeteren.
Ook de senioren liggen mij nauw aan het hart als teamleider bij Okra, en bestuurslid bij de Politiesenioren wil ik mij blijven inzetten voor onze senioren.

3de Plaats – Nadine BONAUGURE

Kern: Pasbrug
Thema: Middenstand & Onderwijs

Ik ben oprichter van Jolili, en heb daarom leren denken in mogelijkheden, kansen en positivisme.
Op gemeentelijk vlak wil ik dit graag gebruiken om een breder platform te maken voor de middenstand, skwinkel is een leuke start maar kan meer draagkracht en positieve nieuwe input gebruiken.

4de Plaats – Marc THOMAERE

Kern: Waver
Thema: Bestuur

Na jaren politiek actief te zijn geweest op lokaal en regionaal vlak, tijd voor iets nieuws!  Gedaan met bestuurd te worden voor partijbureau’s, lokaal moet door lokaal bestuurd worden in samenwerking met de hogere overheid en niet anders om.  Daarom dit onafhankelijk burgerplatform zonder particratie, gewoon gezond verstand!

5de Plaats – Chloë CUYLAERTS

Kern: Elzestraat
Thema: Kind & Veiligheid

Ik ben een jonge moeder en daarom streef ik naar een kindvriendelijke en veilige gemeente met oog op voldoende ontspanning- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit opent tevens mooie toekomstperspectieven voor onszelf en volgende generaties.

6de Plaats – Dirk BOEYKENS

Kern: Elzestraat
Thema: Financiën, Mobiliteit & Jeugd

Zoals je kan zien heb ik mij kandidaat gesteld voor de komende verkiezingen.
De 3 pijlers waarvoor ik mij wil inzetten zijn Mobiliteit, Financieel beleid en onze jeugd.

Als zaakvoerder van een internationaal bedrijf weet ik maar al te goed dat een doordacht financieel beleid het verschil kan maken tussen een winst of verlies gevende organisatie, bedrijf of gemeente. Hierbij is onze mobiliteit een belangrijke factor om de gewenste doelen te bereiken.

Als we een financieel gezonde gemeente willen zijn dan moeten we vermijden dat er o.a. infrastructuur aanpassingen worden besteld die niet op voorhand grondig zijn gecontroleerd. Zaken zoals de constructie (fietsenstalling/ bushokje ) aan de gemeenteschool GDS Octopus die 2 maal werd uitgevoerd wegens een verkeerde lengte eenheid zouden vermeden moeten worden.

Ook naar mobiliteit toe is er nog ruimte tot verbetering waarbij “planning” het sleutelwoord is. Denk maar aan de werken van de R6 die samenvielen met de werken aan de Stationstraat en het rondpunt ter hoogte van de Mussepi. Het moet geweten zijn dat in sommige gevallen onze gemeente deze planning zelf kan sturen.

Tenslotte onze jeugd. We moeten er voor zorgen dat onze jeugd de mogelijkheden aangeboden krijgt om zich op een veilige manier te kunnen ontspannen. Jeugdbewegingen zoals JOKA zouden meer ondersteund moeten worden. Kinderopvang in het Sint-Michielsdomein ( wat vroeger het geval was) tijdens de vakantieperiode zou voor vele ouders een luxe zijn.

7de Plaats – Marina COOREMAN

Kern: Waver
Thema: Onderwijs, Kinderopvang & Vrijetijdsbesteding

Als moeder van vier heb ik het onderwijs systeem in al zijn facetten leren kennen.  Na elk kind werden we weer wat wijzer en daarom wil ik mij inzetten voor de volgende thema’s:

Onderwijs en sport
Ieder kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs zodat het zich kan ontwikkelen en ontplooien tot een succesvolle volwassene. Daarvoor is ondersteuning nodig, zowel naar de scholen toe maar ook naar vrijetijdsbesteding en sport. Kinderen moeten kunnen buiten spelen op een veilige manier, ze moeten zich kunnen ontplooien en ontspannen om met volle moed en energie een nieuwe schooldag tegemoet te zien.

Kinderopvang
Maar ook voor de kleintjes moet gezorgd worden. Mama’s en papa’s die hun kinderen een goede toekomst willen geven, werken meestal met twee. Daarom moet er voldoende kwalitatieve en betaalbare opvang zijn, zonder dat het de omwonenden stoort. Dat geldt in het bijzonder voor éénoudergezinnen die het zo al zwaar genoeg hebben. Betaalbare kinderopvang betekent vaak het verschil tussen werken en aan een toekomst bouwen en armoede.

Onze toekomst
De kinderen van vandaag zijn de ingenieurs, dokters, advocaten, metsers, vrachtwagenchauffeurs, loodgieters of astronauten van morgen. Laat ons zorgen dat ze hun droom kunnen waarmaken.


8ste Plaats – Veerle SCHIETECATTE

Kern: Centrum
Thema: Een Zorgzame Gemeente

Hallo, ik ben Veerle Schietecatte en ben gehuwd met Danny Liekens
Ik heb drie prachtige dochters.  Melissa is net gestart als verpleegkundige en Elien is al 2 jaar bezig als kapster.  Fleur is nog student.

Als verzorgende in de thuiszorg help ik mee zorgen voor warm en comfortabel wonen en ondersteuning thuis. Zelfs in deze tijd komt de hulp niet altijd terecht waar het zou moeten.

Al heel veel buren, vrienden of familie zetten zich samen met ons in voor onze hulpbehoevenden, en toch kan dit nog beter. U kan daar bij helpen door resoluut voor Ka-Wa te kiezen en samen vinden wij de gepaste hulp

Alleen kunnen we het niet! Maar samen zijn we sterk!

9de Plaats – Renke DE MUNTER

Kern: Elzestraat
Thema: Volksgezondheid & Betaalbaar wonen

Ik ben Renke De Munter, 28 jaar.
Woon en werk als hoofdverpleegkundige in ONZE GEMEENTE.
Ik zou hier ook maar al te graag blijven wonen maar voor mij is dit ONBETAALBAAR !
Een oproep aan al onze jongeren die hier wensen te blijven of terug naar hun ‘thuis’ willen komen.
Vlucht niet uit onze gemeente, neem samen met mij de vlucht vooruit voor BETAALBAAR WONEN

10de Plaats – Luc VERCAMMEN

Kern: Pasbrug
Thema: Zorgbedrijf Rivierenland

Het nieuwe zorgbedrijf Rivierenland is een feit.  Als uittredend OCMW raadslid ligt dit mij nauw aan het hart.

Wij als gemeente zullen er mee op toezien dat deze schaalvergroting niet ten koste gaat van de dienstverlening of dat de kosten te hoog oplopen!

11de Plaats – Sander SWEERT

Kern: Waver
Thema: Jeugd & Sport

Onze jeugd moet de mogelijkheid hebben om zijn doelen na te streven en als gemeente kunnen wij hen daarbij ondersteunen.  Dat kan door te zorgen voor veilige uitgaansmogelijkheden maar ook door het ondersteunen van jeugd- en sportverenigingen

12de Plaats – Liliane DE BELDER

Kern: Pasbrug
Thema: De Vergeten hoekjes van onze Gemeente

Als Katelijnse wil ik mij inzetten om er voor te zorgen dat iedere kern aan zijn trekken komt. Wat mij ook mateloos stoort is dat de uithoeken van mijn kern Pasbrug stiefmoederlijk behandeld worden. Hier wil ik verandering in brengen !!!

13de Plaats – Wilfried BIJNENS

Kern: Elzestraat
Thema: Landelijk Wonen

Ik ben grootvader van 2 schatjesvan kleinkinderen en daarom wil ik er voor streven dat onze gemeente landelijk blijft en geen aanhangsel wordt van een grote buur. Ik wil dat mijn kleinkinderen hier veilig en gezond kunnen opgroeien.

14de Plaats – Ann PALSTERMANS

Kern: Pasbrug
Thema: Evenementen

Als ondernemer ervaar ik dat het belangrijk is om te starten met een goed concept. Begin klein, omring je met talent, werk hard maar vooral; neem slimme risico’s.
Mensen komen immers graag naar de dorpskern voor de gezelligheid van florerende horecazaken en winkels in ’t algemeen.
​Katelijne en Waver hebben reeds heel wat te bieden wat horeca & evenementen betreft maar blijven groeien is de boodschap!

15de Plaats – Patrick DAELS

Kern: Elzestraat
Thema: Buurt Informatie Netwerken

Al meer dan 2 jaar is de BIN opgericht , de communicatie naar de leden van de BIN moet veel beter. De luisterbereidheid van het huidige bestuur laat ook te wensen over, op   bewonersvergaderingen telt de mening van de burger en daar dient rekening mee gehouden te worden.

KA-WA heeft het beste van alle ideeën en uitdagingen dat ik zoek voor een geslaagd verhaal.

16de Plaats – Astrid VAN DEN BOSCH

Kern: Centrum
Thema: Seniorenwerking

Een gemeente waar meer leven heerst!
Een wekelijkse markt?
​Een groen plein in plaats van een betonvlakte?
Voor die dingen wil ik de strijd nog aangaan.

17de Plaats – Mark VAN LOOCK

Kern: Centrum
Thema: Bestuur & Communicatie

Een transparant lokaal bestuur! Dit wil zeggen geen inmenging van regionale of nationale partijen.
Een stop aan het creëren van allerlei postjes in duistere maatschappijen en intercommunales!

Wij staan voor een open beleid!

18de Plaats – Julie KENNES

Kern: Elzestraat
Thema: Zorg

 

Jong en werkzaam in bejaardenzorg. Een maatschappelijk breed beeld.
Dit beeld wil ik toegepast zien op een gemeente waar het voor elke doelgroep even goed moet zijn qua leven en zorgvoorziening

19de Plaats – Andy BORNBERGEN

Kern: Waver
Thema: Agro Industrie

Ik ben Andy Bornbergen, 43 jaar
Een echte Waveraar

Sinds enige jaren ben ik werkzaam in de agro industrie en kan dus mijn expertise gebruiken om een goede balans te vinden tussen de tuinbouwers, de veiling met al haar facetten en de verwerking van al wat onze gemeente te bieden heeft aan gezonde voeding, gekweekt in eigen land en streek.

Ik wil mij dan ook inzetten voor het promoten van onze land- en tuinbouw gemeente. Ik wil ook proberen een gezonde mix te promoten van zowel agrarische- en industriële activiteiten en de rust en de veiligheid van de inwoners van onze gemeente.

20ste Plaats – Aline LIEKENS

Kern: Centrum
Thema: Senioren

Een gemeente waar het voor senioren goed vertoeven is .
Veilig en toegankelijk !
Een gebruiksvriendelijke gemeente .
​Waar men luistert naar de mensen

21ste Plaats – Dimitri VAN DEN DRIES

Kern: Pasbrug
Thema: Een Propere Gemeente

Ik vind dat onze gemeente veel strenger moet optreden tegen sluikstorten. Nul tolerantie is hier op zijn plaats. Gevaarlijke situaties zoals Slameuterstraat, Lombaerdstraat en andere slalomparcours dienen herbekeken te worden.

22ste Plaats – Bart JANSSEN

Kern: Centrum
Thema: Communicatie & Transparantie

Communicatie is zeer belangrijk , tussen burgers onderling maar zeker ook tussen de burger, het bestuur en de politie !!!

23ste Plaats – Joanna KOZIEL

Kern: Elzestraat
Thema: Jeugd

Mijn naam is Joanna, 34 jaar en moeder van een tiener.
Als moeder ben ik natuurlijk bekommerd om het welzijn van mijn kind en ook van alle kinderen in de gemeente. Ik wil me inzetten voor een goede, veilige toekomst van onze jongeren met eindeloze open deuren.

Onze jeugd moet de mogelijkheid hebben om zijn doelen na te streven en als gemeente kunnen wij hen daarbij ondersteunen.  Dat kan door te zorgen voor veilige uitgaansmogelijkheden maar ook door het ondersteunen van jeugd- en sportverenigingen.

24ste Plaats – Ann SCHIPPERS

Kern: Waver
Thema: Opvang en begeleiding van kwetsbare groepen

Verpleegkundige, omi van 4 en dochter van 4 senioren, ben ik begaan met de toekomst van onze kleinkinderenen ouders. Daarom wil ik mij inzetten voor een betere opvang en begeleiding van deze groepen in onze samenleving !!!

25ste Plaats – Anja SPOELDERS

Kern: Centrum
Thema: Aanpakken vereenzaming en zwerfvuil

Ik ben postbode  en kom  “overal” in onze gemeente. Netheid kan veel beter, sociale controle ook.

Vereenzaming moet ondervangen worden en de veiligheid van onze inwoners moet gegarandeerd worden

26ste Plaats – Richard LEMMENS

Kern: Elzestraat
Thema: Horeca

Ik hoor als cafébaas van de 4 Wegen ik niet veel lof over het dagdagelijkse in onze gemeente. Stommiteiten kosten geld!​

Belastinggeld van U en mij moet goed besteed worden

27de Plaats – Paul VAN DE WEYNGAERT

Ik ben lijstduwer en als oud politiecommissaris van Bodukap wil ik mijn steentje bijdragen om van onze gemeente een veilige gemeente te maken

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.