Ons Programma - Ka-Wa Sint Katelijne Waver

We kunnen het
We kunnen het
Ga naar de inhoud

Ons Programma

Onze Zes Speerpunten
Ons programma bestaat uit 6 speerpunten:
1. Meer inspraak en een betere dienstverlening
2. Een leefbare, propere en groene gemeente
3. Een zorgzame gemeente
4. Een bruisende gemeente
5. Een (verkeers)veilige gemeente
6. Een financieel gezonde gemeente


Meer inspraak en een betere dienstverlening
 • De openingsuren van het gemeentehuis moeten meer afgestemd worden op mensen die werken
 • Zwembaden zouden ook op zon- en feestdagen open moeten zijn voor families
 • De uitbreiding van het digitaal loket is nodig maar daarbij moet ook assistentie voorzien worden bij het gebruik ervan
 • Er zouden meer postpunten moeten komen, liefst één per kern
 • De kernraden moeten behouden blijven, dit brengt de inwoners dichter bij de diensten
 • De adviesraden moeten samengesteld worden uit een mix van inwoners, niet door belangengroepen
 • De samenwerking tussen het gemeentepersoneel en het bestuur zou beter moeten, met aandacht voor iedereen
 • Wij willen een zorgstrategisch plan met de diensten en verenigingen opstellen
Een leefbare, propere en groene gemeente
 • Er moet een betere planning komen van wegwerkzaamheden
 • Wij pleiten voor een gefaseerd plan voor de uitvoering van het onderhoud van straten, groen en straatmeubilair zodat elke kern aan bod komt
 • Inwoners en handelaars moeten op voorhand ingelicht worden bij geplande werken
 • Wij willen ook een verderzetting van de realisatie van het Waverwoud
 • We werken ook verder aan het trage wegenbeleid
 • Er moeten speelpleintjes in elke kern komen, zodat onze jeugd buiten kan ravotten
 • In elke kern hoort een hondenwei, zo blijven de straten proper en kunnen onze viervoeters spelen met hun vriendjes
 • Wij ondersteunen projecten voor betaalbare koop- en huurwoningen
 • Er moet ook een betere afstemming komen voor onderhoud van de waterwegen en rioleringen
 • Wij willen energiezuinige projecten ondersteunen en faciliteren
 • Wij kiezen voor een LED straatverlichting, die veel zuiniger is dan de huidige
 • Respect voor ieders overtuiging of geaardheid zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn
 • Wij pleiten ook voor de herwaardering van de Gemeentelijke Raad van Ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Een zorgzame gemeente
 • Alle onderwijsnetten moeten dezelfde steun krijgen
 • Wij willen kwalitatief onderwijs voor elk kind van onze gemeente
 • Er moet ook voldoende en betaalbare kinderopvang komen.
 • Een tegemoetkoming voor minder mobiel vervoer moet overwogen worden
 • Een nauwkeurige opvolging van het zorgbedrijf Rivierenland is noodzakelijk
 • Wij willen de samenwerking met het sociaal verhuurkantoor “Onderdak” verderzetten
 • Wij zijn gekant tegen een verhoging van de dagprijs in onze woonzorgcentra.
 • De participatie van de seniorenraad moet tot volle ontplooiing komen
 • Wij ondersteunen initiatieven voor en door onze senioren
 • De infrastructuur moet afgestemd worden op mensen met een beperking
 • Wij streven naar een CO2-neutrale gemeente.
Een (verkeers)veilige gemeente
 • Wij willen ijveren voor wijkburelen in elke kern zodat de politie en de gemeentediensten bereikbaar zijn voor hen die zich moeilijk verplaatsen
 • Er moet onderhandeld worden met De Lijn voor een betere verbinding tussen de kernen
 • Wij wensen een veilige omgeving voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten.  De straat is van iedereen!
 • De situatie aan de Markt wordt herbekeken, de huidige situatie is veel te gevaarlijk!
 • Wij vinden dat een grondige evaluatie van de parkeerplaatsen nodig is.  Blauwe zones moeten waar mogelijk afgeschaft worden en er moet een éénduidige parkeertijd over heel de gemeente komen
 • Verhogen van de verkeersveiligheid kan door gerichte en correcte controles
 • Wij willen zoeken naar een betere oplossing om de beveiliging van de KMO-zones te ondersteunen
 • Goede bereikbaarheid tussen de tuinders en de veiling
Een bruisende gemeente
 • In plaats van ons patrimonium te verkopen zullen we zoeken naar een andere invulling
 • Ondersteuning van de lokale handelaars bij de herinrichting van de kernen
 • Betere bereikbaarheid van de middenstand en de dorpspleinen
 • Verbeterde samenwerking tussen middenstand, bestuur, toerisme, cultuur en horeca
 • Wij streven naar een wekelijkse markt in onze gemeente
 • Jonge starters worden aangemoedigd en ondersteund
 • Eindelijk een multifunctioneel gemeenschapscentrum op ons grondgebied
 • Ondersteuning van het culturele leven in onze gemeente
 • Sportclubs kunnen logistiek en financieel ondersteund worden.
 • Onze toeristische troeven moeten meer in de verf worden gezet.
 • Zorgen voor een veilig uitgaansleven
Een financieel gezonde gemeente
 • We streven naar een daling van de gemeentelijke opcentiemen
 • Nieuwe investeringen moeten een duurzaam en blijvend karakter hebben
 • Nutteloze pestbelastingen, die enkel dienen om de pot te vullen, moeten worden afgeschaft
 • Een proactief subsidiemanagement zodat we geen belangrijke subsidies mislopen
KA-WA
Onafhankelijk Burgerplatform
2860 Sint-Katelijne-Waver
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

Made by: Daels Patrick
Terug naar de inhoud